ບໍລິການຄຸນນະພາບຈາກ ສວິສ

ເພື່ອພັດທະນາຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງທຸລະກິດຂອງ ທ່ານ.

ໂດຍຄຳນຶງເຖິງການເຮັດທຸລະກິດໃນຍຸກ Digital ກັບ Laos Web Solutions.

ຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບ Digital, ການອອກແບບເວບໄຊທ໌, E-commerce, Ecosystem solution

Laos Web Solutions ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນອົງກອນ ແລະ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ສປປລາວ ໃນທຸກໆໂຄງການ Digital ນັບຕັ້ງແຕ່ຍຸດທະສາດໃນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕະຫຼອດຮອດການອອກແບບເວບ, ການພັດທະນາດ້ານວິຊາການ,​ ການເພີ່ມປະສິດທິພາບ SEO, ແລະ ຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມ.​ ບໍ່ວ່າກິດຈະການຂອງ ທ່ານ ຈະເປັນປະເພດໃຫ້ຄຳປຶກສາ, IT, ກົດໝາຍ, fashion, ພາກລັດ, ການເງິນ, ອຸດສາຫະກຳ, ຫຼື ອົງກອນທີ່ບໍ່ສະແຫວງຫາຜົນກຳໄລ ພວກເຮົາກໍສາມາດໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຮັບໃຊ້ ທ່ານ ໃນທຸກໆໂຄງການຂອງ ທ່ານ ໄດ້.

 

ສ້າງເອກະລັກ

ເອກະລັກຂອງບໍລິສັດ ທ່ານ ກໍຄືກັບ ”ບັດປະຈຳຕົວ” ຂອງກາໝາຍສິນຄ້າຂອງ ທ່ານ. ບົດບາດນີ້ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການກຳນົດ ພາບພົດກາໝາຍສິນຄ້າຂອງ ທ່ານ,​ ນັ້ນກໍຄື: ວິທິການທີ່ເຮັດໃຫ້ສາທາລະນະຊົນໄດ້ຮັບຮູ້ທຸລະກິດຂອງ ທ່ານ

ສ້າງເວບໄຊທ໌

ການສ້າງເວບໄຊທ໌ເປັນບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນຕໍ່ການພັດທະນາອົງກອນສະໄໝໃໝ່. ນີ້ຄືວິທີທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຍືນຍົງທີ່ສຸດໃນການສົ່ງເສີມທຸລະກິດ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນ

ຍຸດທະສາດການສ້າງກາໝາຍສິນຄ້າ

ການສະທ້ອນ ແລະ ການວິເຄາະທີ່ແທ້ຈິງ, ຍຸດທະສາດຂອງການສ້າງກາໝາຍສິນຄ້າຕ້ອງຜ່ານເຄື່ອງມືສື່ສານທີ່ຫຼາກຫຼາຍຕັ້ງແຕ່ ການສື່ສານພາຍໃນໄປຈົນເຖິງການສື່ສານພາຍນອກກັບເຄືອຂ່າຍສັງຄົມ ຫຼື ລູກຄ້າ

ນຳເອົາຜົນງານຈາກສວິດເຊີຣ໌ແລນດ໌ມາສູ່ປະເທດລາວ

« ບັນດາ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ,​ ຫຼື ບໍລິສັດຂະໜາດໃຫຍ່ຕ່າງໆ, ພວກເຮົາດຳເນີນງານໃນອຸດສາຫະກຳທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ຊຶ່ງຊ່ວຍເພີ່ມແນວຄວາມຄິດສ້າງສັນ​ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາໃນການປັບໃຫ້ເຂົ້າກັບແຕ່ລະໂຄງການ.​ »

ສິ່ງທີ່ເຮັດສຳເລັດໃນປີ 2019

%

ແກ້ໄຂບັນຫາຍຸດທະສາດໃນການສົ່ງອີເມລ

ແກ້ໄຂບັນຫາໂຄງການ

%

ເປົ້າໝາຍທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ

ກ່ຽວກັບ LAOS WEB SOLUTIONS

ເປັນອົງການທີ່ອອກແບບ, ສ້າງ, ພັດທະນາເວບໄຊທ໌ ແລະ ໃຫ້ຄຳປືກສາທາງດ້ານ digital, ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານທີ່ເອົາແນວຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ປະສົບການຂອງຕົນໃນຂະແໜງ digital ສະໜັບສະໜູນໂຄງການຂອງ ທ່ານ.

ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາ ກໍຄື: ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບ ທ່ານ ໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ປະສົບຄວາມສຳເລັດພ້ອມກັນກັບ ທ່ານ.​ ຄວາມສຳເລັດຂອງ ທ່ານ ຄື ຄວາມສຳເລັດຂອງພວກເຮົາ.

Phoukhong

CEO, Senior Advisor

Kannitha

Digital Consultant

elit. consectetur porta. Aenean in ultricies accumsan