ຜົນງານອ້າງອິງ

Example of promote materials and developed websites.

ພວກເຮົາ ອອກແບບ

 • ເຄື່ອງໝາຍ ຫຼື ກາສັນຍາລັກ, Banner ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການໂຄສະນາ ເຊັ່ນ: ແຜ່ນພັບ, ຈົດໝາຍຂ່າວ, ປະຕິທິນ, ໃບປິວ, ປ້າຍໂຄສະນາ, Posters, Rollups ຫຼື Video clips ແລະອື່ນໆ.

  ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສົ່ງເສີມ ທຸລະກິດຂອງ ທ່ານ ດ້ວຍ ປະຕິທິນທີ່ທັນສະໄໝ…

  ນຳສະເໜີກິດຈະກຳຂອງ ທ່ານ ດ້ວຍ Roll up ອັນຍອດຢ້ຽມ…

  ພວກເຮົາສ້າງ ເວບໄຊທ໌

  ຕົວຢ່າງຂອງເວບໄຊທ໌ E-commerce ທີ່ບໍ່ມີຄຸນລັກສະນະການຊຳລະເງິນ online. ບໍລິສັດ ສາມາດແນະນຳສາຍຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຈັດການຄຳສັ່ງຊື້ online ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ໂດຍຜ່ານລະບົບການຈ່ອງແບບອັດຕະໂນມັດ.​ ການສະໝັກສະມາຊິກ ຮັບຈົດໝາຍຂ່າວຂອງ promotions ຕ່າງໆກໍໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ.

  ເວບໄຊທ໌ສຳລັບໂຮງຮຽນເອກະຊົນໃນປະເທດ ສວິສເຊີຣ໌ແລນດ໌. ນອກເໜືອໄປຈາກການເປັນບ່ອນວາງສະແດງສຳລັບໂຮງຮຽນແລ້ວ, ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວຍັງມີຫຼາຍຈຸດທີ່ໜ້າສົນໃຈ ເຊັ່ນ: ພື້ນທີ່ສ່ວນຕົວທີ່ປອດໄພສຳລັບຄູ ແລະ ນັກຮຽນທີ່ສາມາດສື່ສານ ແລະ ສົ່ງວຽກບ້ານແບບ digital

  ນີ້ແມ່ນເວບໄຊທ໌ສຳລັບໂຮງຮຽນສັດຕະວະແພດປະເທດ ສວິສ. ອິງຕາມສະຖາປັດຕະຍະກຳດຽວກັນກັບພື້ນທີ່ຄູ ແລະ ນັກຮຽນ,​ ເວບໄຊທ໌ນີ້ຍັງມີຄຸນສົມບັດພິເສດທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ການບໍລິຫານໂຮງຮຽນໃນການສົ່ງຜົນການສອບເສັງໃຫ້ກັບນັກຮຽນໃນລັກສະນະທີ່ເປັນຄວາມລັບ ແລະ ປອດໄພ.

  ເວບໄຊທ໌-ມີຮູບຮ່າງລັກຊະນະທີ່ລຽບງ່າຍ-ແຕ່ວ່າ: ມີລະບົບ Ecosystem ທີ່ແທ້ຈິງຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ. ມັນເຮັດວຽກເປັນຄືກັບ ໜັງສືພິມ digital ໃນການປະກາດ ແລະ ນຳສະເໜີເລື່ອງລາວ ເຫດການຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນ.​ ຢູ່ອ້ອມຂ້າງເວບໄຊທ໌ມີການສ້າງ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍສັງຄົມອອນໄລນ໌ຫຼາຍແຫ່ງເພື່ອໃຫ້ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນງ່າຍຂຶ້ນ. ຫຼັງຈາກເຫດການດັ່ງກ່າວ, ເວບໄຊທ໌ ມີພື້ນທີ່ multimedia ເພື່ອແບ່ງປັນຮູບພາບ ແລະ videos ກັບຊ່ອງ YouTube. ເວບໄຊທ໌ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ ທ່ານ ອ່ານຈົດໝາຍຂ່າວ digital ແລະ ພື້ນທີ່ສົນທະນາສ່ວນຕົວທີ່ສະຫງວນໄວ້ສຳລັບສະມາຊິກ.

  ເວບໄຊທ໌ສຳລັບສະມາຄົມ ສວິສ ທີ່ບໍ່່ຫວັງຜົນກຳໄລເຊິ່ງມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການບໍລິຈາກ-ມີຄວາມປອດໄພຢ່າງສົມບູນ-ດ້ວຍລະບົບ PayPal. ເວບໄຊທ໌ນີ້ ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ ທ່ານ ຕິດຕາມກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງສະມາຄົມດ້ວຍ blog ແລະ ຈົດໝາຍຂ່າວ.

  ນີ້ຄືການສ້າງໜ້າ Facebook ແບບມືອາຊີບ ເພື່ອນຳສະເໜີ VLOGs (ບລັອກ ວິດີໂອ) ແລະ ຂ່າວ. ໜ້ານີ້ມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຊ່ອງ Youtube ພ້ອມສຳລັບການສ້າງລາຍໄດ້. ຕໍ່ມາ, ກໍຈະຖືກເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັບເວບໄຊທ໌ເຊິ່ງເປັນຮູບແບບຂອງລະບົບນິເວດທາງເສດຖະກິດ.

  eget Aliquam mattis venenatis suscipit ante. libero Donec