ພວກເຮົາເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບ ທ່ານ

ພວກເຮົາຢືນຢູ່ຄຽງຂ້າງ ທ່ານ ເພື່ອສ້າງຄວາມສຳເລັດຮ່ວມກັນກັບ ທ່ານ ຕະຫຼອດໄປ.


ບໍລິການຫຼັກຂອງພວກເຮົາ

 • ພວກເຮົາອອກແບບເອກະລັກກາໝາຍສິນຄ້າ.
 • ພວກເຮົາອອກແບບເຄື່ອງໝາຍ ຫຼື ກາສັນຍາລັກ.
 • ພວກເຮົາອອກແບບອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການໂຄສະນາ (ໃບປິວ, ປ້າຍໂຄສະນາ, Posters, ປະຕິທິນ, Rollups, ແລະອື່ນໆ.
 • ພວກເຮົາໃຫ້ຄຳປຶກສາໃນຂະແໜງການ Digital (ການຕະຫຼາດ Digital, ສື່ສັງຄົມອອນໄລນ໌, ແລະ ການໂຄສະນາ)
 • ພວກເຮົາສ້າງ ແລະ host Websites ດ້ວຍທາງເລືອກທີ່ຄົບຖ້ວນເຕັມຮູບແບບ (ການສຳຮອງຂໍ້ມູນ,​ ຄວາມປອດໄພທາງ Cyber ແລະອື່ນໆ.)
 • ພວກເຮົາໃຫ້ບໍລິການ Digital Solutions ສຳລັບ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເຊັ່ນ: CRM (ການຄຸ້ມຄອງລູກຄ້າສຳພັນ)
 • ອອກແບບບັນຈຸພັນທຸກປະເພດ

ນອກເໜືອຈາກຍຸດທະສາດ digital ແລ້ວ,​ ເຮົາຂໍສະເໜີການບໍລິການເຕັມຮູບແບບ ສຳລັບ web ໃຫ້ແກ່ ທ່ານ.

ບັນດາລາຍການ Website ທີ່ພວກເຮົານຳສະເໜີ

Laos Web Solutions ໄດ້ອອກແບບ ລາຍການ Website  4 ປະເພດ ສໍາລັບທຸລະກິດຂອງ ທ່ານ.​ ຕົວຢ່າງ: ບໍລິສັດ ທີ່ປຶກສາ, ບໍລິສັດ ທ່ອງທ່ຽວ ຫຼື ໂຮງແຮມຈະບໍ່ມີຄວາມຕ້ອງການແບບດຽວກັນ. ສຳລັບພວກເຮົາແລ້ວ, ເອກະລັກຂອງກາໝາຍສິນຄ້າເປັນສິ່ງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ທຸກການອອກແບບ website ເປັນເອກະລັກສະເພາະຕົວບໍ່ຊຳ້ແບບກັນ.

ນອກຈາກນີ້, ພວກເຮົາຍັງກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ: website ຂອງ ທ່ານ ໄດ້ຮັບການປັບແຕ່ງສຳລັບ SEO (Search Engine Optimization) ທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ຮັກສາຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ website ຂອງ ທ່ານດ້ວຍ SSL (Secure Sockets Layer) ເພື່ອປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຂອງ ທ່ານ.

STARTING

ຊຸດ Starting ເປັນວິທີການເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ງ່າຍທີ່ສຸດທີ່ຈະເປີດຕົວ website ທຸລະກິດ ດ້ວຍຮູບແແບບທີ່ໄດ້ກຳນົດ ແລະ ອອກແບບໄວ້ກ່ອນລ່ວງໜ້າ. ຊຸດ Starting ຈະມີຮູບແບບການເຄື່ອໄຫວທີ່ຄ່ອງແຄ້ວ ວ່ອງໄວ ແລະ ປ່ຽນແປງຢູ່ສະເໝີ ເຊິ່ງມີຄວາມຈຳເປັນໃນການນຳສະເໜີກິດຈະກຳຂອງ ທ່ານ.

 • 1 domain name (.com or .org)
 • 12 months hosting
 • 100 GB SSD disk space
 • 1 private email addresses
 • Technical support for 1 month
 • Preconfigured design
 • Responsive design
 • SEO Google friendly
 • SSL Certificate ready (security)
 • Social Media Icons
 • Up to 4 pages

SHOWCASE

ຊຸດ Showcase ເໝາະສົມສຳລັບທຸລະກິດ ການໃຫ້ຄຳປຶກສາ ຫຼື ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍທີ່ຕ້ອງການຈັດວາງສະແດງກິດຈະ ກຳ ຫຼື ບໍລິການອອນໄລນ໌. ຊຸດ Showcase ນີ້ເຮັດວຽກເຂົ້າກັນໄດ້ເປັນຢ່າງດີກັບອຸປະກອນມືຖື ແລະ ມີຫຼາຍເຖິງ 6 ໜ້າ.

 • 1 domain name (.com or .org)
 • 12 months hosting
 • 100 GB SSD disk space
 • 3 private email addresses
 • Technical support for 1 month
 • Custom design
 • Responsive design
 • SEO Google friendly
 • SSL Certificate ready (security)
 • Social Media Icons
 • Social Media Buttons
 • Banner slider (1x)
 • Up to 6 pages

PRO

ຊຸດ Pro ເປັນຕົວເລືອກທີ່ເໝາະສົມສຳລັບຜູ້ນຳທາງທຸລະກິດທີ່ຕ້ອງການນຳສະເໜີທຸລະກິດຂອງຕົນໃນວິທີທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຄົບຖ້ວນ. ຊຸດນີ້ປະກອບດ້ວຍຮູບພາບ banners ສອງ ຮູບພາບ ເພື່ອສະແດງຄຳຂວັນຂອງ ທ່ານ ຫຼື ນຳສະເໜີໂຄງການຂອງ ທ່ານ. ເວບໄຊທ໌ Pro ນີ້ສາມາດເຮັດວຽກເຂົ້າກັນໄດ້ເປັນຢ່າງດີກັບອຸປະກອນມືຖືທັງໝົດ ແລະ ມີຫຼາຍເຖິງ 8 ໜ້າ, ລວມເຖິງແບບຟອມການຕິດຕໍ່ອັດຕະໂນມັດ.

 • 1 domain name (.com or )
 • 12 months hosting
 • 100 GB SSD disk space
 • 10 private email addresses
 • Technical support for 2 month
 • Custom design
 • Responsive design
 • SEO Google friendly
 • SSL Certificate ready (security)
 • Social Media Icons
 • Social Media Buttons
 • Up to 8 pages
 • Contact form
 • Banner slider (2x)
 • Blog section

BUSINESS

ຊຸດ Business ນຳສະເໜີການສະແດງຕົວຕົນບົນອິນເຕີຣ໌ເນັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບທີ່ມີຫຼາຍເຖິງ 14 ໜ້າ ແລະ ຮູບພາບ banners 4 ຮູບພາບ ຫຼື ຮູບພາບແບບເລື່ອນ/ໝຸນວຽນໄປ ເພື່ອນຳສະເໜີຜົນງານ ແລະ ໂຄງການຂອງ ທ່ານ. ດ້ວຍແບບ ຟອມຕິດຕໍ່ອັດຕະໂນມັດ,​ ລູກຄ້າຂອງ ທ່ານ ສາມາດຂຽນເຖິງ ທ່ານ ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.​ ຊຸດ Business ສາມາດຂະຫຍາຍ ເພີ່ມໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ ແລະ ມີຄວາມພ້ອມສຳລັບ ການຄ້າທາງອີເລັກໂຕຣນິກ. ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານ ສາມາດຂາຍສິນຄ້າ ອອນໄລນ໌ ຫຼື ຮັບຊຳລະເງິນ ແລະ ບໍລິຈາກດ້ວຍບັດ credit.

 • 1 domain name (.com or .org)
 • 12 months hosting
 • 100 GB SSD disk space
 • 20 private email addresses
 • Technical support for 3 month
 • Custom design
 • Responsive design
 • SEO Google friendly
 • SSL Certificate ready (security)
 • Social Media Icons
 • Social Media Buttons
 • Up to 14 pages
 • Contact form
 • Google live location map
 • Banner carousel (4x)
 • Blog section

OPTIONS+

ນີ້ຄືບັນຊີລາຍຊື່ຂອງຕົວເລືອກທີ່ພວກເຮົາສະເໜີເພື່ອເຮັດໃຫ້ເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ານດີຂຶ້ນ.

Option Multilingual

ດ້ວຍຕົວເລືອກນີ້, website ຂອງ ທ່ານ ຈະກາຍເປັນ website ທີ່ມີຫຼາຍພາສາ. ພວກເຮົາຈະໄດ້ແປເປັນພາສາອັງກິດ, ພາສາຝຣັ່ງ, ແລະ ພາສາລາວໃຫ້ ທ່ານ.

Option Domain Name+

ດ້ວຍຕົວເລືອກນີ້, website ຂອງ ທ່ານ ອາດຈະມີຊື່ domain ເພີ່ມເຕີມ 1 ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນ ຂຶ້ນກັບການຕໍ່ເວລາ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າ.

Option Email Box+

ທ່ານ ເປັນບໍລິສັດໃຫຍ່ ແລະ ທ່ານ ຕ້ອງການກ່ອງອີເມລ ສຳລັບພະນັກງານແຕ່ລະຄົນ ຫຼື ກິດຈະກຳຕ່າງໆ.

Option Backup

ຕົວເລືອກນີ້ຈະທຳການສຳຮອງຂໍ້ມູນ website ຂອງ ທ່ານ ປະຈໍາເດືອນ. ຖ້າຫາກ ທ່ານ ມີບັນຫາ,​ ພວກເຮົາສາ ມາດໂຍກຍ້າຍ ຈັດສັນ website ຂອງ ທ່ານ ຄືນໃໝ່ດ້ວຍຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ສໍາຮອງໄວ້ຄັ້ງຫຼ້າສຸດ.

Option Backup+

ທ່ານ ມີຂໍ້ມູນສຳຄັນ ແລະ ຕ້ອງການຄວາມປອດໄພສູງສຸດ. ພວກເຮົາທຳການສຳຮອງຂໍ້ມູນ website ຂອງ ທ່ານ ປະຈຳອາທິດ. ຖ້າຫາກ ທ່ານ ມີບັນຫາ,​ ພວກເຮົາສາມາດໂຍກຍ້າຍ ຈັດສັນ website ຂອງ ທ່ານ ຄືນໃໝ່ດ້ວຍຂໍ້ ມູນທີ່ໄດ້ສໍາຮອງໄວ້ຄັ້ງຫຼ້າສຸດ.

Option Trust

ດ້ວຍຕົວເລືອກນີ້, ພວກເຮົາຈະຮັກສາ ຊື່ domain ແລະ website hosting ຂອງ ທ່ານ ໄວ້ອີກເປັນເວລາ 1 ປີ.

ບໍລິການຄຸນນະພາບຈາກ ສວິສ. ຖືກຕ້ອງ ແມ່ນຢຳ, ເປັນລະບຽບ, ແລະ ປັບປ່ຽນໄດ້.

ດ້ວຍ Laos Web Solutions, ພວກເຮົາພິຈາລະນາວ່າ: ແຕ່ລະໂຄງການແມ່ນມີເອກະລັກສະເພາະ. ນັ້ນຄືເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາໃຊ້ເວລາໃນການຮັບຟັງ ທ່ານ ເພື່ອກະກຽມຍຸດທະສາດທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ແນະນຳທາງເລືອກຕ່າງໆສຳລັບການຊຳລະເງິນ.

 • ຊຳລະເປັນເງິນສົດ

ເປັນທາງເລືອກການຈ່າຍເງິນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້,​ ງ່າຍດາຍ ແລະ ກົງໄປກົງມາ.

ຂຶ້ນຢູ່ກັບໂຄງການ,​ ພວກເຮົາຂໍໃຫ້ຈ່າຍກ່ອນລ່ວງໜ້າ 20-50%.

ເງິນທີ່ຈ່າຍກ່ອນລ່ວງໜ້ານັ້ນຈະເປັນຕົ້ນທຶນທີ່ສະໜັບສະໜູນໃນເລື່ອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຂົ້າໃນການກະກຽມສຳລັບພະນັກງານພວກເຮົາໃນການເດີນທາງ. ທ່ານ ຊຳລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍງວດສຸດທ້າຍ ພາຍຫຼັງການສົ່ງມອບວຽກບໍລິການຄັ້ງຫຼ້າສຸດແລ້ວ.

 

 • ຊຳລະເງິນດ້ວຍລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ

ເປັນທາງເລືອກການຊຳລະເງິນສຳລັບຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດໃໝ່ (Start-ups) ແລະ ຜູ້ປະກອບກິດຈະການຈຸນລະວິສາຫະກິດ ແລະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (MSMEs).

ຂຶ້ນຢູ່ກັບໂຄງການ,​ ພວກເຮົາຂໍໃຫ້ຈ່າຍກ່ອນລ່ວງໜ້າ 20-50%.

ຖ້າຫາກຈ່າຍເປັນເດືອນກໍຈະມີຄວາມສະດວກຫຼາຍກວ່ານີ້, ທ່ານ ສາມາດເລືອກຈ່າຍເປັນເດືອນກໍໄດ້ ໂດຍການ ວາງແຜນການຈ່າຍສູງສຸດພາຍໃນກຳນົດ 3 ເດືອນ.

 

mi, venenatis facilisis et, dolor at vulputate, ut elementum non